מועצות דתיות

בהתאם לסעיף 7ב' לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] תשל"א-1971 על המועצה הדתית להגיש לשר לשירותי דת דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים ודו"חות כספיים חצי שנתיים סקורים. משרדנו מתמחה בביקורת ועריכת דוחות כספיים של מועצות דתיות. אנו מהווים היום את המשרד המוביל בענף ומספקים שירותים למעל 45 מועצות דתיות שונות. יש לנו את הניסיון והמערכות התומכות למתן השירות בצורה אופטימלית, ואנו מכירים בצורה מעמיקה את תהליכי העבודה עם המשרד לשירותי דת ורואי החשבון המעיינים.