ראיית חשבון

רואי החשבון במשרדנו הינם בוגרי משרדי רואי החשבון הגדולים בתחום (הביג 4), כלכלנים מנוסים ומנהלות חשבונות בעלות וותק עשיר. לצוות המשרד ניסיון עשיר בביקורת של חברות נדל"ן, חברות קמעונאיות, וחברות תעשייה ואנרגיה הן פרטיות והן ציבוריות. משרדנו הינו עתיר ניסיון בעבודה מול הרשויות, ביקורות דוחות כספיים של חברות פרטיות, חברות בינלאומיות ועמותות. לצוות המשרד בקיאות גבוהה בנושאי מיסוי, דיני עבודה, שליטה בחוקי החשבונאות העדכניים ביותר, כמו גם בחוקי המס ובחקיקה הרלוונטית. אנו מקפידים על תקשורת וזמינות גבוהה, ליווי והכוונה צמודה ותכנון קדימה, לטובת פיתוח, התייעלות ומיצוי אופטימלי של ביצועי העסק אנו פועלים בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר תוך הקפדה על נהלי ביקורת, תקנים חשבונאיים רלוונטיים, כללי חשבונאות מקובלים ועמידה בזמנים.

01.

ביקורת דוחות כספיים

כל חברה הרשומה בישראל מחויבת על פי חוק בביקורת דוחותיה הכספיים השנתיים על ידי רואה חשבון חיצוני.
הדוחות הכספיים של חברה משקפים את מצבה הפיננסי כלפי בעלי מניות, משקיעים, רשויות סטטוריות ומוסדות פיננסיים.
לרואי החשבון שלנו ניסיון עשיר במגוון רחב של ענפים בדגש על נדל"ן, קמעונאות ושירותים, ניסיון אשר מאפשר לנו לספק
להנהלת החברה תובונות על הפיעלות העסקית כמו גם אפשרויות לחיסכון במס.

02.

דוחות מס

דוח שנתי למס הכנסה נדרש מבעלי עסקים עצמאיים (עוסקים פטורים ועוסקים מורשים), בעלי שליטה בחברות ושכירים אשר הכנסתם גבוהה מתקרת ההכנסה הקבועה בחוק.
הדוח השנתי למס הכנסה מבטא הלכה למעשה את הרווח לצרכי מס של העוסק מעיסוקו המחושב על פי הוראות מס הכנסה.
צוות המשרד בקיא בסוגי העסקים השונים ויודע להתריע כאשר חסרות הוצאות ביחס למקובל בענף ולאפשר מקסום של תקנות המס הרלוונטיות.

03.

ייעוץ ותכנון פיננסי

שירות זה נועד ללוות את העסק במטרה לייעל ולהשיא את תוצאות הפעילות של העסק.
ייעוץ ותכנון פיננסי מושכל מאפשר קבלת החלטות פיננסיות נבונות בהתבסס על שיקולי המס, נתוני וצרכי העסק.
הניסיון שלנו הן בפן העסקי בתפקידי ניהול בכירים בחברות פרטיות וציבוריות והן בפן הידע החשבונאי מאפשר ניתוח והבנה של עסקים בצורה טובה ומעמיקה.

04.

הצהרות הון

הצהרת הון היא דיווח המוגש למס הכנסה ומספק תמונת מצב מלאה למצב הפיננסי של בעל העסק לתאריך מסויים.
מבחינת הרשויות הצהרת ההון מהווה בקרה על כל הדוחות הכספיים שהוגשו ונחשבת חשובה ומהותית יותר מכל דוח כספי אחר.
ישנה חשיבות עליונה בהצהרת ההון ראשונה המהווה אמת מידה להצהרות ההון הבאות, ולכן אף שהצהרת הון יכולה להראות כהליך טכני ופשוט
מומלץ מאוד להיעזר באיש מקצוע בעל הבנה, ידע ומומחיות.
הצהרת ההון מאפשרת לרשויות המס לגלות הכנסות שלא מדווחות בדוחות השנתיים באם מהעסק ובאם ממקורות נוספים כגון הכנסות שכר דירה,
וזאת על ידי השוואת גידול או קיטון ההון לסבירות רמת הכנסתו של הנישום בפועל.
כלומר, לקבל תמונה מלאה על ההון הנקי של הנישום, ולוודא כי אכן יש הסבר מאחורי כל גידול או קיטון שמוצג בהון (עלייה בהכנסות או בהוצאות).
ככלל, את הבקשה להצהרת הון ראשונה מקבל הנישום בתוך מספר חודשים מרגע פתיחת התיק במס הכנסה, וכן,
מי שביצע רכישות ו/או השקעות מהותיות, או אשר קיים חשד מצד הרשויות להכנסות שלא דווחו. לרוב, מס הכנסה ידרוש להגיש הצהרת הון חוזרת אחת ל- 5-6 שנים.

05.

חוות דעת חשבונאית לבית משפט

חוות דעת כלכלית לבתי משפט הוא שירות המיועד בעיקר לעורכי דין ב”כ הצדדים או ישירות לבית המשפט הדן בתיק.
בתיקים מסחריים יש (בד”כ) לאמוד את הנזק הכלכלי שנגרם לאחד הצדדים או, לחילופין,
לבדוק את הנזק הכלכלי שנתבע על ידי צד כלשהו (“חוות דעת נגדית”).
צברנו ותק וניסיון בהכנת חוות דעת כלכליות בתיקים משפטיים, כולל הופעות בבתי משפט כ”עד כלכלי מומחה”.
השירות משלב הבנה חשבונאית, כלכלית, יכולת כתיבת חוות דעת בפורמט המתאים לבתי המשפט וכן הופעה ומתן עדות בדיונים בבית המשפט.

06.

דוחות מיוחדים ואישורים לבנקים ולמוסדות

דוחות מיוחדים ואישורים נדרשים באופן שוטף על ידי גופים רבים.
אישורים אלה נדרשים בין היתר למוסדות בנקאיים לצורך הגדלת מסגרת אשראי, נטילת הלוואה/משכנתה מבנקים,
חברות ביטוח לגבי הערכה של פגיעה כלכלית, מוסדות ממשלתיים המבקשים אישור מגורם חיצוני לגבי ההכנסות,
לעורך דינו של הלקוח לצורך ביסוס טענה משפטית כלשהי, לצורך הגשת מועמדות למכרזים ולמזמיני עבודות ועוד.
ההכרות שלנו עם סוגי האישורים השונים ומה ואיך לנסח כל אישור מאפשר לספק את האישורים במהירות,
בהתאמה לדרישות המבקש ובאופן שיציג בצורה מיטבית את פעילות העסק.

07.

ייצוג למול הרשויות השונות

בעלי עסקים שנמצאים בתהליך של ביקורת מס לא יודעים תמיד איך נכון להגיב או לאן תתפתח הביקורת.
ההשלכות של ביקורת מס יכולות להיות קשות ולהגיע לכדי פסילת ספרים ואישומים פליליים,
ולכן מומלץ בכל פעם שנציגי רשות המיסים באים לביקור בעסק להתייעץ עם רואה חשבון שיסביר לך כיצד לפעול נכון
ובמידת הצורך יהיה איתך בעסק בזמן החקירה, כדי למזער נזקים.

שירותי המשרד כוללים: 

  • ייצוג בביקורות, חקירות ובדיונים על ידי גורמי ביקורת ורשות שונים (מע”מ, מס הכנסה, משטרה, פרקליטות, ביהמ”ש).
  • משא ומתן על קנסות ועיצומים כספים בהליכי דיון.
  • ליווי בהליכי כופר והסדרים אחרים עם גורמי אכיפה שונים.