הנהלת חשבונות

משרדינו מספק מענה מקיף לכלל השירותים בתחום הדיווח החשבונאי-פיננסי לחברות וארגונים, ומספק שקט ובטחון בכל הקשור להתנהלות מול רשויות המס השונות, באמצעות כוח אדם מקצועי, מערכות מחשוב תומכות והיכרות את תהליכי העבודה והדרישות של המוסדות הממשלתיים השונים.

01.

ניהול ספרים

ניהול ספרי העסק באופן ממוחשב ורישום חשבוניות הכנסות והוצאות, תנועות בנק, פקודות משכורת ותנועות חו""ז.
ביצוע התאמות כרטיסים בספרי העסק, לרבות התאמות קופה ובנקים, התאמות לקוחות וספקים וכרטיסי חו"ז.

02.

דיווחים שוטפים לרשויות

דיווחי מס ערך מוסף, המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה על בסיס חודשי או דו-חודשי בהתאם לדרישה החוקית.
תשלומי מקדמות והפחתת במידת הצוך למול הרשויות.

03.

חשבות שכר

הכנת תלושי שכר עבודה לעובדי העסק, כולל סיוע בהפקת דוחות שכר חודשיים ושנתיים, לרבות טופסי 100, טופסי 106 לעובדי העסק ודוחות 126 לרשויות המס.
ידע בדיני העבודה העדכניים, סיוע וליווי בתהליך של גיוסי עובדים, הליך פיטורי עובדים, דיווחים מקווננים למוסדות שכר, פדיון קופות ועוד.

04.

בקרת הכנסות והוצאות

05.

פתיחת עסקים ברשויות

06.

סגירת חברה (פירוק מרצון)

שירות זה מאפשר לפרק חברה פרטית, חברת יחיד, חברה לתועלת הציבור וחברה זרה הרשומה ברשם החברות.
סגירת חברה יכולה להתרחש ממגוון סיבות, כגון: רצונם של בעלי המניות, עקב החלטה של הנושים, רשם החברות או בית המשפט.
בעבר ניתן היה למחוק חברה שאינה פעילה, לא שילמה אגרה ולא הגישה דוחות למשרד רשם החברות במשך מספר שנים,
באמצעות צו ביטול מיוחד של בית המשפט. אפשרות זו בוטלה בשנת 1999, בעקבות כניסתו לתוקף של חוק החברות החדש.
כיום, תהליך סגירת חברה מתבצע אך ורק באמצעות פירוק החברה.
ישנן מספר דרכים עיקריות לבצע פירוק של החברה: פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון,
נעשה על ידי מי שמונה כמפרק החברה על פי רצונם של הדירקטורים ובעלי המניות בחברה;
פירוק מרצון של חברה חדלת פירעון נעשה על ידי הנושים בפיקוח בית המשפט ופירוק שלא מרצון – פירוק כפוי – מתבצע על ידי בית המשפט.